Рекуператор Systemair SAVE VTC 700 R

Рекуператор Systemair  SAVE VTC 700 R
  • Висока ефективност с около 90% оползотворяване на топлината
  • Модерни технологии ЕО
  • Отделни настройки на доставките и извличане на въздушния поток
  • Стартиране съветника за лесно въвеждане в експлоатация
  • Автоматично размразяване
  • Вентилатори Demand
  • Филтър, доставян въздух G4 (Standard)
  • Филтър, отработен въздух G4 (Standard)

Цена : 6111.00 лева
  • Описание

Показатели при външни изчислителни параметри в зимен режим.

Външен въздух                                                                    -12°C

Относителна влажност на вн. въздух                              90 %

Температура на въздуха в помещението                     22 °C

 Относителна влажност на вт. въздух                              40 %

температурата на нагнетявания въздух                        19 ° C

 

Показатели при външни изчислителни параметри в летен режим.

Външен въздух                                                                     25°C

Относителна влажност на вн. въздух                              60 %

Температура на въздуха в помещението                     22 °C

 Относителна влажност на вт. въздух                              40 %

температурата на нагнетявания въздух                       23 ° C


Напрежение 230 V
Честота 50 Hz
Фаза 1 ~
Input power, fan motor(s) (for each motor) 2 x 168 W
Recommended fuse 10 A
Enclosure class 24 IP
Тегло 162 kg
Филтър, доставян въздух G4 (Standard)  
Филтър, отработен въздух G4 (Standard)