Термопомпи

   Термопомпата е хладилна машина която отдава над 3 пъти повече топлина от консумираната електроенергия, като използава топлината на външния въздух или водата от земните недра. Хaрактерно за тази технология е, че може да превключва в режим охлаждане и режим отопление.Термопомпата може да загрява вода за битови нужди, басейн и да поема отоплението и охлаждането на помещенията. По този начин можете да намалите основните разходи за енергия на домакинството.

Термопомпа MITSUBISHI ELECTRIC MITSUBISHI PUHZ-SHW80 VAA ZUBADAN

 • Вид: въздух-вода
 • COP при 7 градуса вн. температура: 4,65
 • Квадратура: До 50 кв.м.
Цена : 7199.00 лева

Термопопа MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-SHW112 VAA ZUBADAN

 • COP при 7 градуса вн. температура: 4,46
 • Квадратура: До 80 кв.м.
 • Вид: въздух-вода
Цена : 7999.00 лева

Термопомпа DAIKIN ERLQ004CV3

 • Вид: въздух-вода
 • COP при 7 градуса вн. температура: 5,02
 • Квадратура: До 35 кв.м.
Цена : 8550.00 лева

Термопопа DAIKIN ERLQ006CV3

 • Вид: въздух-вода
 • COP при 7 градуса вн. температура: 4,74
 • Квадратура: До 55 кв.м.
Цена : 8950.00 лева

Термопопа MITSUBISHI ELECTRIC PUHZ-SHW140 YHA ZUBADAN

 • COP при 7 градуса вн. температура: 4,25
 • Квадратура: До 100 кв.м.
 • Вид: въздух-вода
Цена : 8999.00 лева

Термопомпа TOSHIBA ESTIA HWS-803H-E

 • Вид: въздух-вода
 • COP при 7 градуса вн. температура: 4,25
 • Квадратура: До 60 кв.м.
Цена : 9499.00 лева

Термопомпа DAIKIN ERLQ008CV3

 • Вид: въздух-вода
 • COP при 7 градуса вн. температура: 4,45
 • Квадратура: До 70 кв.м.
Цена : 10990.00 лева

Термопомпа TOSHIBA ESTIA POWERFULL HWS-P804HR-E

 • Вид: въздух-вода
 • COP при 7 градуса вн. температура: 3,98
 • Квадратура: До 120 кв.м.
Цена : 11999.00 лева

Термопомпа DAIKIN ERLQ011CV3

 • Вид: въздух-вода
 • COP при 7 градуса вн. температура: 4,6
 • Квадратура: До 80 кв.м.
Цена : 12300.00 лева