Рекуператор Marley The Fresh Air Heat Recovery Unit

Рекуператор Marley The Fresh Air Heat Recovery Unit Рекуператор Marley The Fresh Air Heat Recovery Unit Рекуператор Marley The Fresh Air Heat Recovery Unit Рекуператор Marley The Fresh Air Heat Recovery Unit
 • Ниска цена;
 • Лесен монтаж;
 • Ефективност до 85%;
 • Немско производство;
 • Тиха работа 22 dB;
 • Ниска консумация 3 W;

Цена : 640.00 лева
 • Описание

Уредът представлява цилиндрично тяло, което се монтира в стената, когато се вкючи той изкарва застоелия и преработен въздух от стаята в продължение на 70 секунди. Това време е напълно достатъчно на акумулиращата материя да акумулира топлината на изкарвания въздух. След това съуръжението прекратява процеса на изхвърляне на въздух и заапочва да нагнетява пресен въздух в помещението, като пресния въздух поема топлина от акумулирашата повърхност преди да нахлуе в помещението. Процесът на нагнетявеане на пресен въздух в помещението също трае 70 секунди и уредът отново редува процесите.

 Тази технология постига висока енергийна ефективност от порядъка на 85% в студеното време, което означава, че пресният въздух ще постъпва в помещението с малко по-ниска температура от таза на въздуха вътре. През лятото се осъществява обратния на описания процес и уредът охлажда постъпващия отвън топъл въздух.

Уредът консумира 3 W/h електроенергия. През него не може да проникне влага, а когато е изключен клапите му се затварят плътно и не може да предизвика течение. Той е изцяло изработен в Германия орт качествени материали. Уредът е много тих и плъзга въздуха по стената, за да не създаде течение в помещението.

 Това решение е ефективно и на ниска цена, но осигурява  снабдяване на пресен въздух за помещение с до двама човека. За помещения в които пебивават повече хора се препоръчва монтиране на повече бройки от устройството или изграждане на вентилационна инсталация.


Степени на вентилация:          16 m3/h / 25 m3/h / 37 m3/h;


Ел. консумация:                       3 W / 4,5 W / 7 W;


Ниво на звуково налягане:       22 dB / 29 dB  / 35 dB;


Дължина:                                      от 280mm do 500 mm;


Размер на вт. решетката:         240/240 mm;


Сечение на цилиндрично тяло: ф180mm;


Максимална ефективност:        85%;