Хората ежедневно се замислят за основните разходи за домaкинството, един от които е разходът за топла вода. В тази статия ще помогнем на нашите читатели да се запознаят с техническите решения, които се предлагат на пазара и да изберат правилното за тях. 

       http://energoefektivendom.com/assets/gallery/articles/00/00/00/00000228_medium.jpg  Ако приемем, че загрявате водата за битови нужди с електрически бойлер с добра изолация и не го спирате за да има винаги топла вода, то всеки човек от домакинството би изразходил около 4 080 W електроенергия плюс 890 W за отдаване на топлината от бойлера към помещението, в което е монтиран. А да не говорим за хората, които използват вана... Ако пресметнем като разход на година се получава приблизително 1789,2 kW/h за домакинство от един човек. Най-малкото което може да се направи за намаляването на разходите е монтирането на система от таймер и реле, която да кара бойлера да загрява водата рано сутрин, за да се възползвате от по-ниската нощна тарифа на електрозахранванетоhttp://energoefektivendom.com/assets/gallery/articles/00/00/00/00000237_medium.jpg. Трябва да се отбележи, че и пералнята загрява вода за да изпере. Домашната пералня консумира около 2 kW/h електроенергия на пране. При много от новите перални има възможност за директно захранване с гореща вода, което би довело до икономичност при възможност за подаване на такава.

        Един от вариантите за намаляване на годишните разходи са инсталации, при които се загрява вода в слънчевите колектори. Те са удобни за монтаж в къща или жилища, където разстоянията между покрива и бойлера не са големи, а цялостният монтаж не е много труден. При тези инсталации човек може да загрява водата си за битови нужди изцяло през лятото и частично през преходните сезони. Ако инсталацията е изпълнена добре е нормално да намали разходите ви за гореща вода с около 46%. При такава инвестиция е важно да се изчисли срока на възвръщаемост, който в случая зависи много от това колко човека ще ползват инсталацията. Естествено е, че при едно многочленно семейство инвестицията би се изплатила за кратко време. http://energoefektivendom.com/assets/gallery/articles/00/00/00/00000230_medium.jpg

          Най-ниска като цена е термосифонната система с плосък слънчев колектор, която е първият вид слънчева инсталация, която ще разгледаме. В тези системи бойлерното тяло се намира в горната част на слънчевия колектор. При нея можете да разчитате на ефективност най-вече през лятото. Тук трябва да се съобрази височината на налягането от водопреносната мрежа, за да се знае дали ще преодолее съпротивленията на тръбната мрежа и отделните елементи от системата. Предимствата на термосифонната система са:

- дългогодишен живот, при качествена изработка на съоражението;

- лесен монтаж ;

- независимост от електрозахранване през лятото;

http://energoefektivendom.com/assets/gallery/articles/00/00/00/00000231_medium.jpg

          За да се възползвате от слънчевата енергия по-голям брой дни в годината трябва да използвате вакумно-тръбен колектор и да изградите инсталация, която да е снабдена с акумулиращ съд, циркулационна помпа, необходимата автоматика и др. По този начин системата ще загрява водата в акумулиращия съд само когато има достатъчно слънчево лъчение и когато изразходвате гореща вода вhttp://energoefektivendom.com/assets/gallery/articles/00/00/00/00000234_medium.jpg бойлера ще постъпва предварително затоплената вода от акумулиращия съд, а не директно студена вода от ВиК. По този начин ще намалите работата на електронагревателя и ще спестите енергия.  Възможно е постигане на по-висока ефективност на тези системи чрез по-големи размери на отделните елементи, но това оскъпява цената и го препоръчваме за хотели, басейни и бани, където потреблението на гореща вода е по-високо. Варианта да се изгради отопление на слънчева енергия е безсмислен, понеже пазара предлага многообразие от ефективни технологии за отопление.

http://energoefektivendom.com/assets/gallery/articles/00/00/00/00000229_medium.jpg

          За хората, които живеят в апартаменти би била подходяща системата термопомпен бойлер. Тя се състои от външно тяло, специален бойлер, кабелни и тръбни връзки между тях. Тази система дължи ефективността си на хладилния принцип на работа, при който получаваме около три пъти повече топлинна енергия от вложената електроенергия, но за да се получи е необходимо температурата на външния въздух да бъде в определени граници. За България тази система би спестила около 55% от годишните разходи за гореща вода. Желателно е да се използват вариантите с по-голям бойлер за да не бъде необходимо да загряваме водата до висока температура, което ще намали времето за работа на термопомпата и топлинните загуби от топлоотдаване на бойлера, поради по-високите температурни разлики. Ние не я препоръчваме за местности с висока влажност на въздуха, чести мъгли и валежи. В такива условия тези системи не работят ефективно. Добре е да се спомене, че и електрозахранването трява да бъде в нормите, а не както е в повечето села в страната. Чести изключвания, токови удари и падове на напрежение могат да причинят сериозни повреди на компресора и електрониката на съоръжението.

       Добър вариант е отоплителната инсталация да загрява и водата за битови нужди, в такъв случай котлите могат да се използват целогодишно и инвестицията за инсталация може да се възвърне по-бързо.                           

         Един от най-ефективните варианти е термопомпена система с оползотворяване на отпадната топлина през летния сезон, като загрява водата за битови нужди. При него охлаждането е оптимално понеже се изпълнява с директно изпарение на фреон а загряването на водата за битуви нужди ни ляга на практика безплатно. За съжаление обаче този вариант е все още скъп за българския пазар и трудно може да се самоизплати.

    http://energoefektivendom.com/assets/gallery/articles/00/00/00/00000232_medium.jpg     Много добър е ефекта при комбинация между слънчева инсталция за която сме писали по-горе и отоплителна инсталация. При добър избор на система и правилно изпълнение би се получило значително понижение на разходите за енергия. 

         Нядваме се, че статията ви е помогнала да се ориентирате сред многообразието от системи. Ще се радваме да разгледате нашия продуктов каталог за да се ориентирате и в цените на различните видове инсталации. За повече информация може да се свържете с нас, ние с удоволствие ще отговорим на вашите въпроси.