Разходите за отопление са едни от основните за едно домакинство, ето защо много хора се опитват да ги намалят като използват ефективни технологии. Най-често потребителите залагат на отопление на хиперинверторен климатик или на газ, за това в тази статия ние ще сравним разходите при едното и другото решение. За целта ние сме направили няколко изчисления, като сме използвали общодостъпни данни за технически характеристики нa често срещани модели газов котел и хиперинверторен климатик. За да сравним единия и другия начин на отопление е избрано произволно помещение за чието отопление са неоходими приблизително 4845 kW топлинна енергия. Данните за необходимата годишна топлинна енергия за отопление са вети на база дневните температури в град Стара Загора отчетени през 2017 година, в която се постигнаха много ниски температури, което поставя климатика в по-неблагоприятни условия за сравнение.

http://energoefektivendom.com/assets/gallery/articles/00/00/00/00000254_medium.jpg      Ако поемем отоплението с хиперинвверторен климатик, разходите за отопление на помещението ще са резултат от уравнение в което участват: необходимата годишна топлинна енергия за отопление; сезонният коефициент на трансформация /SCOP/; цената на тока. Ако използваме климатик с енергиен клас в режим на отопление А+++, то неговия SCOP /сезонният коефициент на трансформация/ ще бъде най-малко 5,1. За да намерим колко би била консумираната енергия за отоплителния сезон от хиперинверторен климатик трябва да разделим необходимата годишна топлинна енергия за отопление на сезонният коефициент на трансформация /SCOP/, в нашия случай: 4845 kW / 5,1 = 950 kW. Нека да добавим към консумацията за отопление и консумираната енергия през режимите на размръзяване през целия сезон в случаите, когато времето е по-влажно, за да се предвидят най-неблагоприятните условия на раборта на климатика: 950 kW + 57 kW = 1007 kW. Сега остава да обърнем консумираната електроенергия в лева: 1007 kW * 0,19 лв. = 191 лв.

http://energoefektivendom.com/assets/gallery/articles/00/00/00/00000257_medium.jpg      Ако поемем отоплението на помещението с газов котел, то разходите за отопление ще са резултат от: необходимата годишна топлинна енергия за отопление; отдаваната топлинна енергия от изгарянето на един кубичен метър природен газ = 10,64 kW / h; ефективност на котела; цена на доставка на един кубичен метър природен газ за битови потребители; консумирана електроенергия от котела. В случай, че решим да отопляваме помещението с инсталация с газов котел и приемем че отоплителната изсталация е ипълнене съвършено можем да направим следните относителни изчисления: За целите на изчислението сме взели данни за ефективност / 88 % / и консумирана електроенергия  / средно 0,033 kW/h / на един от най-често използваните модели газови котли. За да намерим колко топлинна енергия ще ни даде един кубичен метър природен газ с този котел трябва да вземем 88% от отдаваната топлинна енергия от изгарянето на един кубичен метър природен газ, т.е. 10,64 kW /h* 0.88 = 9.36 kW/h на куб.м. За да получим колко кубика газ ще са необходими за отоплението на помещението за цялата зима трябва да разделим необходимата годишна топлинна енергия за отопление на отдаваната топлина от котела за кубичен метър, т.е. 4845 / 9,36 = 517, 69 куб.м. Сега нека видим колко ще ни струва това в лева: 517, 69 куб.м*0,76 лв. = 393,4 лв. За да работи котелът консумира и електроенергия, която за отоплителния сезон се равнвяа на средната консумация на час по работните часове в режим на отопление, в случея: 0,033 kW/h * 5040 часа = 166,32 kW. В лева това е 166,32 kW * 0,09 лв. = 31,60 лв. Към общата картина трябва да се прибави и такса снабдяване: 12 месеца * 3 лв./мес. = 36 лв. Ако прием, че разглежданото помещение е 1/3 от жилището, то на него се падат 12 лв. такса. В крайна сметка общите разходи за отопление на едно помещение с газов котел се равняват на 437 лева.

      Обикновено потребителите на природен газ го използват не само за отопление, но и за гореща вода и готвене. Статистиките показват, че за загряване на водата за битови нужди се изразходват средно 4,08 kW/h топлинна енергия на ден на човек от домакинството. Ако загряваме водата с електрически проточен бойлер, той ще консумира в годишен план 1489,2 kW/h, което прави приблизително 283 лева за битова гореща вода на година на човек от домакинството. В случай че загряваме водата на природен газ ще са ни необходими приблизително 159 кубични метра или 121 лева.

      За приготвянето на едно ястие са необходими средно 3 kW топлинна енергия. Това прави приблизително 0,57 лева ако се готви на ток, а ако се приготвя на природен газ около 0,28 лева.